Radioterapie / bolus vysoké hustoty

eXaSkin materiál:

 • Formovatelný při pokojové teplotě
 • Dobře přilne na kůži
 • Ztuhne  za dvě minuty
 • Kompatibilní s fixačními maskami
 • Minimální smrštění a vysušení
 • Může být započítán při plánování
 • Malá tloušťka je nezbytná pro tradiční bolus materiály

eXaSkin bolus vysoké hustoty

eXaSkin je jediný bolus vysoké hustoty na trhu, který se dobře hodí k ošetřování povrchových tumorů fotony. Při ošetření tumorů eXaSkinem se lze vyhnout ozáření elektrony a jejich toxicita je tak významně redukována.

eXaSkin je jednoduše uživatelná pasta, dobře se formuje  při  pokojové teplotě, jednoduše se nanáší na tělo a ztuhne za méně než 2 minuty. Je doporučován pro problematické oblasti (krk, uši, obličej, genitálie), nemá žádné lokální toxické účinky (dermatitidy) a užívá se bez komplikovaných aplikátorů.

Dále může být eXaSkin užit pro kompletní imobilizaci pod fixačními maskami na hlavě a krku.

Analýza ukazuje srovnávací  graf PDD křivky s radiochrom filmem:

 • Oblasti, ve kterých vzniká 6 MV fotonové záření, jsou zcela eliminovány.
 • Lze to vypočítat (dle v TPS započítaných datech)
 • Povrchové tumory lze ošetřovat fotony spolu s eXaSkinem

Užití eXaSkinu:

 • Připravte eXaSkin dle doporučeného postupu (viz produkt video).
 • Naneste eXaSkin na ošetřovanou oblast, případně položte pod termoplastickou masku.
 • Povrchové tumory lze ošetřovat fotony spolu s eXaSkinem.“.
 • Užijte CT snímky pro normální simulaci.
 • V případě, že eXaSkin bude přesně propočítán, je plánování ošetření identické s obvyklým užitím fotonového záření.