Novinky Vše shrnuto pro Vás na jednom místě

NOVINKA: Identikace Vašich RTG ochranných oděvů

Od druhého čtvrtletí 2018 budou všechny prostředky radiační ochrany od MIS vybaveny štítkem RFID (radiofrekvenční identifikace).

Na štítku naleznete následující údaje:
- jedinečné ID číslo
- velikost
- míry vč. délky
- druh ochranného materiálu
- stínící ekvivalent [mmPb]
- datum výroby
- datum testování

To znamená, že každý produkt lze identifikovat bez jakýchkoliv pochybností, i když jsou běžné etikety ztraceny nebo nečitelné. Se zvláštním čtecím a zapisovacím zařízením RFID, spolu s odpovídajícími právy, toto strojově čitelné označení umožňuje individuální uložení dat, např. data testování atp.


Statement vom BIR (British Institute of Radiology)


DIN EN 61331

Podle nám dostupných informací je společnost LiteTech se svým materiálem XENOLITE jednou z mála společností, která nabízí certifikované dvouvrstvé a bezolovnaté výrobky podle nové DIN. Od října 2017 jsou všechny produkty XENOLITE ™ nabízeny s prodlouženou zárukou na 3 roky, a to pro všechny ochranné materiály. Martin Lilley, technický ředitel společnosti Lite Tech, přednášel o tématu nové DIN EN na kongresu CIRSE (Kardiovaskulární a intervenční radiologická společnost v Evropě).

Podívejte se zde
 


DIN EN 61331

Mezitím skončily všechny lhůty a testovací opatření týkající se měřicích komor a přístrojů, jak je uvedeno v části 1 normy DIN EN 61331. S vytvořením "Lab Guidance Note" od PTB Braunschweig v červenci 2016, mohou nyní Notified Bodies provést CE certifikaci všech výrobků podle nového standardu. 

​​​Podrobné informace naleznete zde


DIN EN 61331

Tato norma vstoupila v platnost v září 2016 (nahrazuje původní DIN EN IEC 61331-3 z května 2002 a německou normu DIN 6857-1 z ledna 2009) a je aplikována jakožto doporučení v mezinárodním měřítku.

Nedořešeno je ještě nařízení, týkající se testování měřících komor a měřících přístrojů. Termín pro sjednocení norem je červen 2017. Po tomto datu bude určena testovací instituce („notified body“), u které musí výrobce požádat o CE certifikaci výrobků, v souladu s novými normami.


DIN 6857-2

Tato norma vstoupila v platnost v srpnu 2016 a upravuje pravidelnou kontrolu kvality ochranných oděvů, používaných v radiačním prostředí, které slouží k ochraně pacientů a personálu před rentgenovým zářením s napětím až do 150 kV. Norma stanovuje metody a lhůty pro testování.

Tato norma zahrnuje konkrétní požadavky na testování ochranných oděvů proti záření. Norma se nevztahuje na kontrolu kvality brýlí radiační ochrany a na průzory. Rovněž se nevztahuje na výrobu a uvádění oděvů radiační ochrany na trh. Pro tyto účely se standardně postupuje podle normy DIN EN IEC 61331-3.