NOVINKY

DIN EN IEC 61331-3

Tato norma vstoupila v platnost v září 2016 (nahrazuje původní DIN EN IEC 61331-3 z května 2002 a německou normu DIN 6857-1 z ledna 2009) a je aplikována jakožto doporučení v mezinárodním měřítku.
Nedořešeno je ještě nařízení, týkající se testování měřících komor a měřících přístrojů. Termín pro sjednocení norem je červen 2017. Po tomto datu bude určena testovací instituce („notified body“), u které musí výrobce požádat o CE certifikaci výrobků, v souladu s novými normami.

DIN 6857-2

ato norma vstoupila v platnost v srpnu 2016 a upravuje pravidelnou kontrolu kvality ochranných oděvů, používaných v radiačním prostředí, které slouží k ochraně pacientů a personálu před rentgenovým zářením s napětím až do 150 kV. Norma stanovuje metody a lhůty pro testování.
Tato norma zahrnuje konkrétní požadavky na testování ochranných oděvů proti záření. Norma se nevztahuje na kontrolu kvality brýlí radiační ochrany a na průzory. Rovněž se nevztahuje na výrobu a uvádění oděvů radiační ochrany na trh. Pro tyto účely se standardně postupuje podle normy DIN EN IEC 61331-3.