NOVINKY

06.10.2017: Statement vom BIR (British Institute of Radiology)

BIR Position Statement

04.10.2017: DIN EN 61331

Podle nám dostupných informací je společnost LiteTech se svým materiálem XENOLITE jednou z mála společností, která nabízí certifikované dvouvrstvé a bezolovnaté výrobky podle nové DIN.
Od října 2017 jsou všechny produkty XENOLITE ™ nabízeny s prodlouženou zárukou na 3 roky, a to pro všechny ochranné materiály.

Martin Lilley, technický ředitel společnosti Lite Tech, přednášel o tématu nové DIN EN na kongresu CIRSE (Kardiovaskulární a intervenční radiologická společnost v Evropě).
Podívejte se zde

21.09.2017: DIN EN 61331

Mezitím skončily všechny lhůty a testovací opatření týkající se měřicích komor a přístrojů, jak je uvedeno v části 1 normy DIN EN 61331. S vytvořením "Lab Guidance Note" od PTB Braunschweig v červenci 2016, mohou nyní Notified Bodies provést CE certifikaci všech výrobků podle nového standardu.
Podrobné informace naleznete zde

09.11.2016: DIN EN 61331

Tato norma vstoupila v platnost v září 2016 (nahrazuje původní DIN EN IEC 61331-3 z května 2002 a německou normu DIN 6857-1 z ledna 2009) a je aplikována jakožto doporučení v mezinárodním měřítku.
Nedořešeno je ještě nařízení, týkající se testování měřících komor a měřících přístrojů. Termín pro sjednocení norem je červen 2017. Po tomto datu bude určena testovací instituce („notified body“), u které musí výrobce požádat o CE certifikaci výrobků, v souladu s novými normami.

09.11.2016: DIN 6857-2

Ato norma vstoupila v platnost v srpnu 2016 a upravuje pravidelnou kontrolu kvality ochranných oděvů, používaných v radiačním prostředí, které slouží k ochraně pacientů a personálu před rentgenovým zářením s napětím až do 150 kV. Norma stanovuje metody a lhůty pro testování.
Tato norma zahrnuje konkrétní požadavky na testování ochranných oděvů proti záření. Norma se nevztahuje na kontrolu kvality brýlí radiační ochrany a na průzory. Rovněž se nevztahuje na výrobu a uvádění oděvů radiační ochrany na trh. Pro tyto účely se standardně postupuje podle normy DIN EN IEC 61331-3.